Daha fazla bilgi için aşağıda bulunan sohbet aracını veya bu bağlantıyı kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Turuncu Başlık: Başlangıç Paketi
Mavi Başlık: Genişletilmiş Paket

Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)

Alternatif Sevk Adresleri

Ana şirket adresi dışında sevk adreslerine sahip olan şirketler için çoklu sevk adresleri oluşturabilirsiniz. Bu ek konumlar daha sonra satış siparişi veya fatura oluşturan sipariş personeli tarafından seçilerek kullanılabilir.

Temel Alacak Hesapları

Müşteri tablosu yaratarak izleyebilirsiniz. Satış işlemlerini günlüklere nakledebilir ve alacak hesaplarınızı yönetebilirsiniz. Müşterileri kaydedebilir ve günlükleri kullanarak alacak hesaplarınızı yönetebilirsiniz. Bu modül Çoklu Para Birimleriyle beraber çalışarak her müşteri için birden fazla para birimiyle gerçekleşmiş satış işlemlerini deftere nakledebilir ve alacak hesaplarını yönetebilir. Temel Alacak Hesapları, Temel Genel Muhasebeyle entegre çalışır ve tüm diğer Satış ve Alacak Hesapları modüllerinin konfigürasyonu için gereklidir. Satış Faturalaması da sıklıkla bu modülle beraber kullanılır.


Satış Fatura İskontoları

Fatura iskontolarını otomatik olarak hesaplayabilirsiniz. Belirli bir en düşük bedel, iskonto yüzdesi, ve/ veya servis bedeli içeren istediğiniz sayıda fatura iskonto şartı düzenleyebilirsiniz. Bu iskontolar her bir satır için ayrı ayrı hesaplanarak fatura net toplamının bir parçası olurlar. Hesaplamalar yerel veya yabancı para birimleriyle yapılabilir.

Satış Satır İskontoları

Farklı müşteriler ve müşteri gruplarıyla yapılan özel anlaşmalara göre değişiklik gösteren esnek satır iskonto yapılarını yönetebilirsiniz. Bu iskonto yapıları; en düşük sipariş miktarı, ölçü birimi, para birimi, ürün çeşidi ve zaman aralığı gibi parametreler içerebilir. Herhangi bir satış satırı için satış satır iskontoları tablosunda belirtilmiş olan şartlara uyumuna göre en iyi fiyat (en yüksek iskonto) uygulanır.

Satış Satır Fiyatlaması

Farklı müşteriler ve müşteri gruplarıyla yapılan özel anlaşmalara göre değişiklik gösteren esnek fiyat yapılarını yönetebilirsiniz. Bu fiyat yapıları; en düşük miktar, ölçü birimi, para birimi, madde çeşidi ve zaman aralığı gibi parametreler içerebilir. Herhangi bir satış satırı için satış fiyatları tablosunda belirtilmiş olan şartlara uyumuna göre en iyi fiyat (en düşük fiyat) uygulanır. Satış fiyatı çalışma sayfasını kullanarak satış fiyatları tablosunda kayıtlı bulunan fiyat anlaşmalarına güncelleme ve değişiklikler uygulayabilirsiniz.


Satış Sipariş Yönetimi

Satış tekliflerini, açık satış siparişlerini ve satış siparişi süreçlerini yönetebilirsiniz. Doğrudan bir fatura düzenlemek, bir satış siparişi düzenlemekten farklıdır. Satış siparişi hazırlanırken bir satış siparişi satırına miktar girildiği anda ilgili kullanılabilir miktar ayarlanır. Bir fatura ise deftere nakledilene kadar ilgili mevcut miktarı etkilemez.

Satış Sipariş Yönetim modülünü aşağıdaki amaçlar için kullanabilirsiniz:
  • Kısmi sevkiyatların yönetilmesi.
  • Sevkiyat ve faturalamanın birbirinden ayrılması.
  • Satış siparişi için ön ödeme faturalarının oluşturulması.
  • Satış aşamasında teklif ve açık siparişlerin kullanılması.
(Teklif ve açık siparişler stok değerlerini etkilemez.)

Satış İade Sipariş Yönetimi

Bu modül, bir müşteriye yanlış veya hasarlı ürün gönderilmesi durumunda telafi amaçlı olarak satış iade siparişi oluşturabilmenizi sağlar. Ürünler satış iade siparişi kullanılarak iade alınabilir. Kısmi iade fişi oluşturabilir veya iade fişlerini bir iade faturasında birleştirebilirsiniz. Satış iade siparişlerini değişim satış siparişleriyle ilişkilendirebilirsiniz.

Sevkiyat Aracıları

Birden fazla sevkiyat aracısı tanımlayabilir (örneğin UPS, DHL, dış kuryeler, veya sizin kendi kuryeniz) ve hizmetlerini (ekspres, normal) sevkiyat süreleriyle ilişkilendirebilirsiniz. Varsayılan sevkiyat aracılarını ve hizmetlerini farklı müşterilere bağlayabilirsiniz. Bu detayları, sipariş taahütlerinin doğruluğunu artırmak için, satış siparişleri ve transfer siparişlerinde kullanabilirsiniz.

Satış Vergisi

Satış Vergisini hesaplayabilir, her müşteri ve tedarikçi için farklı vergi alanları düzenleyebilirsiniz. Vergi üzerinden kullanım vergisi de hesaplayabilirsiniz. Satış vergisi genel muhasebe günlük satırlarından da hesaplanabilir.


Takvimler

Çalışma ve tatil günleri içeren takvimler yaratabilirsiniz. Müşterilere, tedarikçilere, konumlara, şirketlere, sevkiyat aracılarına ve servis yönetimi kurulumuna birer temel takvim atayabilir ve herbirinde bağımsız değişiklikler yapabilirsiniz. Takvim girişleri; satış siparişlerinde, satın alma siparişlerinde transfer emirlerinde, üretim emirlerinde, servis siparişlerinde ve talep ve planlama taslaklarında tarih hesaplamaları için kullanılır.

Kampanya Fiyatlandırması

Belirli kampanyalara bağlı satış fiyatları ve satış satırı iskontolarıyla çalışabilirsiniz. Siz bu fiyatları/ iskontoları etkinleştirdikten sonra, ilgili kampanyayla bağlantılı bir segmentte bulunan bir şirketle ilişkili herhangi bir müşteri veya ilgili kişi o kampanyanın fiyatlarına/ iskontolarına ulaşabilir. Fiyatlar kampanya süresince veya siz kampanyayı sona erdirmeye karar verene kadar geçerlidir. Kampanya fiyatları/iskontoları bir satış belgesi veya servis siparişi yaratırken Microsoft Dynamics NAV'ın satırlara yansıtabileceği indirimlerin arasında bulunur.

Sipariş Taahüdü

Bir maddenin güncel veya gelecekteki bulunma durumuna göre müşterilere kesin sipariş sevkiyat taahütleri sunulabilir. Eğer maddeler bir müşterinin dilediği sevkiyat tarihinde müsait değilse; en erken sevkiyat tarihini, gelecek olan taahüde girmemiş tedarik için "taahüt edilebilir", veya eğer maddeler tükenirse yerine geri koyulabileceği tarihe göre "taahüde yeterli" tarih olarak hesaplayabilirsiniz.