Daha fazla bilgi için aşağıda bulunan sohbet aracını veya bu bağlantıyı kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Turuncu Başlık: Başlangıç Paketi
Mavi Başlık: Genişletilmiş Paket
Alternatif Sipariş Adresleri

Ana şirket adresi dışında adreslerden sevkiyat yapan tedarikçilerden gelen siparişleri yönetmek için çoklu sipariş adresleri oluşturabilirsiniz. Bu ek konumlar daha sonra satın alma siparişi veya faturası oluşturan satın alma personeli tarafından seçilerek kullanılabilir.

Temel Borç Hesapları

Tedarikçi tablosu tutabilirsiniz. Satın alma işlemlerini günlüklere nakledebilir ve borç hesaplarınızı yönetebilirsiniz. Tedarikçileri kaydedebilir ve günlükleri kullanarak borç hesaplarınızı yönetebilirsiniz. Bu modül Çoklu Para Birimleriyle beraber çalışarak her tedarikçi için birden fazla para birimiyle gerçekleşmiş satın alma işlemlerini deftere nakledebilir ve borç hesaplarını yönetebilir. Bu modül, bir tedarikçi tablosuna ihtiyaç duyduğunuzda gereklidir. Temel Alacak Hesapları, Temel Genel Muhasebeyle entegre çalışır ve tüm diğer Satın Alma ve Borç Hesapları modüllerinin konfigürasyonu için gereklidir. Satın Alma Faturalaması da sıklıkla bu modülle beraber kullanılır.


Doğrudan Sevkiyat

Maddeler fiziki olarak deponuza girmeden, sipariş maliyet ve karlılığını izlemeye devam ederken siparişlerin doğrudan tedarikçiden müşteriye sevkiyatını idare edebilirsiniz. Doğrudan sevkiyat süreci satın alma ve satış siparişlerinin otomatik ilişkilendirilmesi ile mümkündür. Bu ilişkilendirme sayesinde sistem deftere nakil sırasını kontrol altında tutabilir.

Satın Alma Faturalaması

Satın alma ve iade faturalarını hazırlayabilir, deftere nakledebilir ve yazdırabilirsiniz. Bu modül genel muhasebe ve stok modülleriyle tam olarak entegredir.

Satın Alma Satır İskontoları

En düşük sipariş miktarı, ölçü birimi, para birimi veya ürün çeşidi gibi parametrelere bağlı olarak, birden fazla madde için, farklı tedarikçilerle anlaştığınız satın alma iskontolarını yönetebilirsiniz. Satın alma iskontoları tablosundaki şartlara uyan siparişlerde, her bir satın alma satırı için en iyi birim maliyet (en yüksek iskontoya göre) hesaplanır.


Satın Alma Fatura İskontoları

Satın alma faturası iskontolarını otomatik olarak hesaplayabilirsiniz. İskontolar, faturanın bedeline bağlı olarak, tedarikçiden tedarikçiye farklı en düşük sipariş miktarları (farklı para birimleri de olur) ve farklı indirim oranları içerebilir. İndirimler her bir satır için ayrı hesaplanır ve faturanın net toplamının bir parçası olurlar.

Satın Alma Satır Fiyatlaması

Farklı tedarikçilerle en düşük sipariş miktarı, ölçü birimi, para birimi, ürün çeşidi ve zaman aralığı gibi farklı parametrelere bağlı olarak anlaştığınız satın alma fiyatlarını yönetebilirsiniz. Detayları satın alma fiyatları tablosundaki şartlara uyan siparişlerde, en iyi (en düşük) birim maliyet satın alma satırına getirilir.


Satın Alma Talep Yönetimi

Satın alma tekliflerini, açık siparişleri ve satın alma sipariş süreçlerini yönetebilirsiniz. Bir satın alma talebi düzenlemek, doğrudan bir satın alma faturası düzenlemekten farklıdır. Satın alma talebi hazırlanırken bir satın alma talebi satırına miktar girildiği anda ilgili mevcut miktar ayarlanır. Bir satın alma faturası ise deftere nakledilene kadar ilgili mevcut miktarı etkilemez.

Bu modülü kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

  • Kısmi teslim almaların yönetilmesi.
  • Satın alma talepleri için ön ödeme faturaları yaratılması,teslim alma ve faturalamanın birbirinden ayrılması.
  • Satın alma aşamasında teklif ve açık siparişlerin kullanılması.

(Teklif ve açık siparişler stok değerlerini etkilemez.)


Satın Alma İade Talebi Yönetimi

Şirketinize yanlış veya hasarlı gönderilmiş ürünlerin telafisi için bir satın alma iade talebi oluşturabilirsiniz. Kısmi iade sevkiyatları hazırlayabilir veya iade siparişlerini bir alacak faturası içerisinde birleştirebilirsiniz. Satın alma iade taleplerini değişim satın alma talepleriyle ilişkilendirebilirsiniz.

Talep Yönetimi

Talep çalışma sayfasını kullanarak tedarik planlama sürecini otomatikleştirebilirsiniz. Maddenin güncel ve gelecekteki talep durumuna bağlı olarak stoğunun sipariş veya transfer yoluyla yenilenmesi için optimum öneriler üretebilirsiniz. Ayrıca, en düşük, en yüksek miktarlar ve yeniden sipariş verme miktarları gibi çeşitli planlama parametreleri de yaratabilirsiniz. Planlamanın etkilerini grafik olarak özetleyebilir, kullanıcıların planı yürütmeden önce sürükle-bırak yöntemiyle değiştirmesine izin verebilirsiniz.

Alternatif olarak basitleştirilmiş bir tedarik planlama aracı olan Sipariş Planlama kullanabilirsiniz. Bu araç ise, optimizasyon gözetmeden her türlü talep için siparişten siparişe planlama yapmanızı basitleştirir.