Daha fazla bilgi için aşağıda bulunan sohbet aracını veya bu bağlantıyı kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Turuncu Başlık: Başlangıç Paketi
Mavi Başlık: Genişletilmiş Paket

Satış, Pazarlama ve Servis Yönetimi

Kampanya Yönetimi

İlgili Kişiler listenizde belirleyeceğiniz segmentlere göre kampanyalar düzenleyebilirsiniz. Bu segmentleri; satış, ilgili kişi profilleri ve ilişkinize göre tanımlayabilir; var olan segmentler ve segment kriterlerini yeniden kullanabilirsiniz. Word'de bulunan Birleştirme özelliğini kullanarak (veya başka dosya biçimleri göndererek) segmentte bulunan ilgili kişilerle iletişime geçebilirsiniz. Farklı ülkelerdeki kişilere kendi ana dillerinde belge göndermek için Kampanya Yönetimini Etkileşim/Belge Yönetimiyle birlikte kullanabilirsiniz.

İlgili Kişi Sınıflaması

İlgili kişileri kategorilere ayırabilir ve müşterilerinizi kendi belirleyeceğiniz kriterlere göre sınıflandırabilirsiniz. Örneğin program grup ilgili kişilerini ciroya göre görebilirsiniz. Bu bilgiyi ilgili kişileri kampanyalarınızda hedeflemek için kullanabilirsiniz. Müşterilerinizi ABC segmentlerine bölebilirsiniz. Hatta bu modülü kullanarak müşterilerinizi derecelendirebilirsiniz (üçüncü bir sorunun değerini belirlemek için iki sorunun ağırlıklarını atayabilirsiniz).


İlgili Kişi Yönetimi

İlgili Kişileri yönetebilir ve onlara yaklaşımınızı kişiselleştirebilirsiniz. Tüm iş ilişkileriniz için ilgili kişi bilgilerini kaydedebilirsiniz. Bu modül Satış ve Alacak Hesapları modülüyle entegre çalışır. Ayrıca:

  • Her bir ilgili kişiyle ilişkili kişileri tanımlayabilirsiniz.
  • Tekrar eden giriş kontrol işleviyle zaten var olan bir ilgili kişi bilgisini tekrar girerseniz otomatik uyarı alırsınız.
  • İlgili kişileri profil sorularıyla gruplayarak müşteri adaylarını net bir biçimde görebilirsiniz.
  • Eğer Satış Sipariş Yönetimi modülüne sahipseniz adaylara teklif yayınlayabilir veya satış belgeleri oluşturabilirsiniz.
Etkileşim / Belge Yönetimi

İlgili kişilerle yaptığınız tüm etkileşimleri kaydedebilirsiniz (örneğin telefon görüşmeleri, toplantılar veya yazışmalar). Bu etkileşimlere belge ekleyebilirsiniz (Word, Excel veya .txt dosyaları). Bazı etkileşimleri de otomatik olarak kaydedebilirsiniz (örneğin ilgili kişilere gönderdiğiniz satış siparişleri ve teklifler gibi tüm Microsoft Dynamics NAV belgeleri kaydedilebilir ve ileri tarihte tekrar kullanılabilir). TAPI (Telephony Application Programming Interface) uyumlu telekom cihazları kullanıyorsanız elektronik ilgili kişi kartındaki düğmelere basarak arama gerçekleştirebilirsiniz.


Microsoft Exchange Server için Posta Kayıt

Tüm e-posta yazışmalarını kayıt altına alabilirsiniz. Microsoft Dynamics NAV veya Microsoft Outlook® aracılığıyla gönderilen ve alınan e-postaları kaydedebilirsiniz. Microsoft Dynamics NAV içerisinde bunun otomatik olarak veya elle yapılmasını sağlayabilirsiniz. Çözüm sunucu tabanlıdır ve e-posta mesajlarını doğal ortamında tutarak kolayca yönetilebilmesi için Microsoft Exchange Server gerektirir (Microsoft Dynamics NAV yazılım gereksinimlerine danışabilirsiniz).

Fırsat Yönetimi

Satış fırsatlarını izleyebilirsiniz. Satış süreçlerinizi farklı aşamalara ayırabilir, ve bu bilgiyi satış fırsatlarını izlemek ve yönetmek amaçlı kullanabilirsiniz.

Outlook İstemci Entegrasyonu

Microsoft Dynamics NAV'da bulunan yapılacak işler ve ilgili kişileri Outlook'ta bulunan toplantılar, yapılacak işler ve ilgili kişiler ile eşleyebilirsiniz. İki programdan birinde bilgileri yaratabilir, güncelleyebilir, vazgeçebilir veya silebilir ve belirlenmiş bir süre zarfında Outlook ile otomatik olarak eşleme sağlayabilirsiniz. Eşlenecek yeni alanlar yaratarak eşlemeyi uyarlayabilirsiniz.


Görev Yönetimi

Satış ve pazarlama aktivitelerinizle ilgili görevleri düzenleyebilirsiniz. Kendiniz için yapılacaklar listeleri yaratabilir, diğer kullanıcı veya ekiplere görevler atayabilirsiniz. Birden fazla yapılacak iş kaleminden oluşan, tekrar eden yapılacak işler girişleri yaratabilirsiniz.

Microsoft Dynamics CRM Entegrasyonu

Microsoft Dynamics NAV ve Microsoft Dynamics CRM arasındaki entegrasyonu çalıştırmak çok daha etkin bir potansiyel müşteriden nakde dönüş süreci sağlar. Kullanıcıların ürün değiştirmeden daha bilgili kararlar vermesine yardımcı olur. Hesaplar ve müşteriler arasında yakın entegrasyon sağlanarak ve sürece uygulamalar arası özellikler eklenerek verimlilik kazanılır. Bu sayede aşağıdakiler yapılabilir:

  1. İki sistem arasında Müşteriler ve İlgili Kişiler eşleştirilebilir ve eşlenebilir.
  2. CRM'de bir Microsoft Dynamics NAV fiyat listesi oluşturulabilir.
  3. Microsoft Dynamics CRM Fırsat/ Teklif ve Sorun Kayıtlarına Microsoft Dynamics NAV içerisinden göz atılabilir.
  4. Microsoft Dynamics NAV müşteri istatistik verilerine Microsoft Dynamics CRM içerisinden göz atılabilir.
  5. İki sistem arasında gezinilebilinir.
  6. CRM Satış Siparişleri, Microsoft Dynamics NAV'a taşınabilir ve Microsoft Dynamics CRM'de bulunan bilgiler güncellenebilir.