Daha fazla bilgi için aşağıda bulunan sohbet aracını veya bu bağlantıyı kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Turuncu Başlık: Başlangıç Paketi
Mavi Başlık: Genişletilmiş Paket
Temel Sabit Kıymetler

Bina, makina ve ekipman gibi sabit kıymetlerinizi izleyebilirsiniz. Ayrıca çeşitli sabit kıymet işlemlerini nakledebilirsiniz: satın alma, amortisman, nominal değer azaltma, değer kazandırma ve elden çıkarma. Her sabit kıymet için bir amortisman defteri oluşturabilir, bu defterlerde amortisman hesaplaması için kullanılacak yöntem ve şartları tanımlayabilirsiniz. Kanuni yükümlülükleri yerine getirmek için sınırsız sayıda amortisman defteri oluşturabilirsiniz. Bu modül birden fazla sayıda amortisman yöntemi kullanması gereken uluslararası şirketler için uygundur.

Sabit Kıymet Tahsisatları

Satın alma maliyeti ve amortisman gibi sabit kıymet işlemlerinin farklı yüzdelerini tahsisat anahtarlarını kullanarak farklı departman ve projelere tahsis edebilirsiniz. Departmanların bir sabit kıymeti paylaştığı durumlar için kullanışlı bir özelliktir.

Danışmanlarımız Sabit Kıymetlerin en verimli şekilde yönetilmesi için MS Dynamics NAV'ın uluslararası ve yerel muhasebe yöntemlerine uygun bir şekilde çalışmasını sağlar.

Sigorta

Sabit kıymetlerinizin sigorta kapsamı ve yıllık sigorta primlerini izleyebilir böylece kıymetlerinizin eksik veya fazla sigortalanmış olduğu durumları kolayca tespit edebilirsiniz. Her bir varlığı birden fazla sigorta poliçesiyle ilişkilendirebilir ve sigorta tutarlarını indeksleyebilirsiniz.

Bakım

Her bir sabit kıymet için bakım ve servis masraflarını kayıt altına alabilirsiniz. Sabit kıymetlerinizin yenilenmesi veya elden çıkarılmasıyla ilgili kararları vermek için ihtiyacınız olan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Yeniden Sınıflama

Bir sabit kıymeti tamamen veya kısmen -örneğin bir departmandan diğer bir departmana- yeniden sınıflayabilirsiniz. Bir sabit kıymeti birden fazla sabit kıymete bölebilir veya birden fazla sabit kıymeti tek bir sabit kıymet olarak birleştirebilirsiniz. Bir sabit kıymetin bir kısmını elinizden çıkarmanız gerektiğinde bu kıymeti ikiye bölebilir ve uygun olanını elinizden çıkarabilirsiniz.