Daha fazla bilgi için aşağıda bulunan sohbet aracını veya bu bağlantıyı kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Turuncu Başlık: Başlangıç Paketi
Mavi Başlık: Genişletilmiş Paket
Gelişmiş Boyutlar

Gelişmiş Boyutlar tüm defterlerde gerçekleştirdiğiniz işlemlerde sınırsız boyut kullanmanıza olanak tanır. Tüm bu boyutları şirketiniz için önemine göre isimlendirebilirsiniz. Bu modül sınırsız boyut özelliğinin yanısıra boyutları ve değerlerini birleştirmek için kurallar yaratmanızı sağlayacak gelişmiş bir işlevsellik içerir. Böylece boyutların kullanımını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bu yöntemle boyutlarla elde edilen çıktıların güvenilirliği artmış olur. Bunun dışında:

 • Varsayılan değerlerin önceliklendirilmesi için koşullar yaratabilir ve şirketinize uygun boyut kuralları tanımlayabilirsiniz.
 • Genel muhasebe işlemlerini belli boyutlara göre analiz etmek ve dilediğiniz boyutları birleştirmek için analiz görünümü yaratabilir ve kullanabilirsiniz.
 • Analiz görünümüne bütçe bilgileri ekleyebilirsiniz. Bu boyutları kullanmanın gelişmiş bir yoludur.
 • Boyut analizlerini hesap tablolarıyla birleştirebilirsiniz.

Temel Boyutlar

Microsoft Dynamics NAV'da analiz gereçleriyle çalışırken daha çok esneklik sağlaması amacıyla genel muhasebe veya dilediğiniz diğer defterlere iki adet boyut ekleyebilirsiniz. Bu iki boyuta şirketiniz için en uygun olan isimleri verebilirsiniz. Bir genel muhasebe hesabı, müşteri, tedarikçi, sabit kıymet, kaynak, proje veya stok maddesi içeren her işleme boyut kodları atayabilirsiniz. Ek olarak işlemlere boyut eklemenizi kolaylaştırmak amacıyla tüm hesap tipleri (genel muhasebe, müşteri, tedarikçi, madde vb.) için varsayılan boyut değerleri ve kuralları tanımlayabilirsiniz. Bu modül çok sayıda proje, bölge veya kar merkezi olan şirketler için faydalıdır.

Ayrıca aşağıda örneği verilen tarzda işlemle gerçekleştirebilirsiniz:

 • Departmanlar ve işlevlerarası proje yapan şirketlerde detaylı proje analizi yapabilirsiniz.
 • Firma araç hesabında herbir aracın ayrı bir proje olarak yaratıldığı bir operasyon bildirim tablosu oluşturabilirsiniz.
 • Her bir araç için ayrı bir detaylı bildirim tablosu gerekse dahi tüm şirket araçları için tek bir hesap yaratabilirsiniz.
 • Herhangi bir departman veya proje için veya her ikisini birleştirerek bakiye yazdırabilirsiniz.
Sonsuz Sayıda Şirket

Tüm bu özelliklerden istediğiniz sayıda şirket için yararlanabilirsiniz.


Çoklu Para Birimleri

Borçlar ve alacaklar, genel muhasebe raporları, kaynak ve stok maddeleri ve banka hesapları ( Nakit Yönetimi işlevsellikleriyle entegre edildiğinde) dahil olmak üzere sistem genelinde çoklu para birimleri kullanabilirsiniz. Çoklu Para Birimleriyle aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Döviz kurlarını girebilir ve çevrimleri Avrupa Para Birliği (EMU) ülkelerindeki ("üçgenleme" dahil olmak üzere) Avrupa mevzuatıyla tam uyumlu olarak gerçekleştirebilirsiniz. Üçgenleme Euro'ya geçiş döneminde kullanılma şartı olan para birimi çevrim metodudur.
 • Para birimi çevrimlerini döviz kurları tablosunda saklayabileceğiniz ve yönetebileceğiniz para birimlerine göre yapabilirsiniz.
 • Döviz kurları tablosunda bir para birimi tanımlayabilir ve tutarların sistemdeki tüm sayfalar ve raporlarda doğru biçimde gösterilmesi için bir biçim belirleyebilirsiniz.
 • Döviz kuru değerlerini döviz kuru tablosuna bir tarih veya bir dönem için girebilirsiniz.
 • Bir para biriminin farklı tarihler itibarıyla yerel para birimine çevrilmesi işlemlerinde tarihe bağlı döviz kuruyla çevrim yapabilirsiniz.
 • Belli bir dönem boyunca dalgalanmaları izlemek için geçmiş döviz kurlarını döviz kuru tablosunda saklayabilirsiniz.
 • Herhangi bir müşteri veya tedarikçi için dilediğiniz sayıda farklı para birimi kullanarak işlem yapabilirsiniz. Örneğin bir firma farklı bir para birimiyle fatura kesip aynı fatura için farklı bir para birimiyle tahsilat yapabilir.
 • Para birimi çevrimlerini değişken olarak yönetebilir ve döviz kuru güncellemelerini etkin bir biçimde kullanabilirsiniz.
 • Alacak ve borçlarla ilgili detayları yerel veya yabancı kurlarla kaydedebilir, böylece alacak ve borçlarla ilgili yaşlandırma ve raporları yerel veya yabancı kurlarla yazdırabilirsiniz.
 • Döviz Kuru Ayarlama seçeneğini kullanarak alacak ve borçları ayarlayabilir ve gerçekleşmemiş kazançları/kayıpları genel muhasebeye nakledebilirsiniz.