Genel Muhasebe

Daha fazla bilgi için aşağıda bulunan sohbet aracını veya bu bağlantıyı kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Turuncu Başlık: Başlangıç Paketi
Mavi Başlık: Genişletilmiş Paket

Genel Muhasebe

Hesap Tabloları

Şirketin mali durumunun ne kadar sağlıklı olduğunun izlenebilmesi ve yöneticilere kritik bilgilerin sağlanabilmesi amacıyla muhasebeciler ve finans analistleri tarafından hesap planı, bütçe, nakit akışı hesapları ve maliyet türlerinden finansal raporlara veri çekmek için kullanılan güçlü bir araçtır. İzleme ve raporlama yapmak istediğiniz hesapları seçebilir, hesap sıralamasını değiştirebilir, değerleri çeşitli şekillerde birleştirebilir, hangi sütunların yazdırılacağını ayarlayabilir, hesap açıklamalarını değiştirebilir ve ilave notlarla destekleyebilirsiniz.

Ek olarak hesap tablolarının hazırlanmasının ardından bu tablolarda seçeceğiniz verilerle basit hesaplamalar yapabilir, güncel değerleri önceki değerler ve bütçelerinizle karşılaştırabilirsiniz.

Tahsisatlar / Dağıtımlar

Tahsisat / Dağıtım anahtarlarını kullanarak Genel Muhasebe girişlerini yüzde, tutar veya miktara göre birden fazla hesap, departman ve projeye tahsis edebilirsiniz.


Temel Genel Muhasebe

Bu modül bir şirketin genel muhasebesi, hesap tablosu, yevmiye defteri, KDV araçları, yinelenen günlükler ve kaynak kodlarının hazırlanması ve deftere nakledilmesi için gereken her türlü temel işlevselliğe sahiptir. Ayrıca aşağıdakileri içerir:

 • Şirket içi ve dışı basit raporlama için araçlar.
 • Microsoft Dynamics NAV için RapidStart Servisleri.
 • Satış ve satın alma belgelerinin onaylanması için iş akışı.
 • Şirketin temel para birimiyle deftere nakil ve raporlama.
 • Çoklu Para Birimi modülüyle ilave bir para birimiyle deftere nakil ve raporlama.
 • Stil sayfalarını kullanarak herhangi bir sayfadan Microsoft Word veya Microsoft Excel'e veri aktarma işlevi.
 • Dış belgelere bağlantı sağlama olanağı.
 • Çift dil—Amerikan İngilizcesi ve ek bir dil.
 • Satış ve satın alma belgeleri arşivleme kurulumu.
 • Arka planda deftere nakil.
 


Temel XBRL

Verileri Microsoft Dynamics NAV'dan XBRL (Geliştirilebilir İş Raporlama Dili) biçiminde dışarı aktarabilir ve İnternet, e-posta ve diğer sistemlerden Microsoft Dynamics NAV'a XBR taksonomilerini aktarabilirsiniz. XBRL altyapısındaki standart veri etiketlerini temel alan, kabul görmüş finansal standartların kullanıldığı, XML tabanlı bir teknik özelliktir. Bu modül aşağıdakileri içerir:

 • Aynı XBRL belge örneğinin değişik amaçlarla kullanılabilmesi amacıyla ve belgenin alıcısının talep ettiği biçimden bağımsız olarak genel muhasebenizi XBRL taksonomileriyle eşleştirebilme yetkinliği.
 • XBRL Konsorsiyum'u tarafından yayınlanan XBRL 2.1 Teknik Özellikleri desteği.

Bütçeler

Genel muhasebede bütçelerle çalışabilirsiniz. Bir bütçe oluşturduktan sonra bakiyelerin bütçeye göre sapmalarını yüzde olarak gösteren bir rapor yazdırabilirsiniz. Tek seferde birden fazla bütçeyle çalışabilirsiniz. Örneğin %100 bütçe, %110 bütçe vb. Bütçeler genellikle ilgili genel muhasebe hesaplarının dönemlerine bağlı olarak girilir. Bütçeler Excel'e veya Excel'den aktarılabilir. Böylece bütçelerinizi hazırlarken Excel'in hesaplama yetkinliklerinden faydalanabilirsiniz.Değişiklik Kütüğü

Microsoft Dynamics NAV'ın ana verilerinde yapılan kullanıcı değişikliklerini kayıt altına alabilirsiniz. Bir kullanıcının veritabanında günlükler, satış siparişleri ve satın alma siparişleri gibi "çalışma belgeleri" dışındaki veriler üzerinde yaptığı tüm doğrudan değişiklikleri kayıt altına alabilirsiniz. Değişiklik kütüğü işlevselliği herhangi bir tablonun herhangi bir alanında (yukarıda belirtilen "çalışma belgeleri" hariç) yapılmış olan tüm değişiklikleri kronolojik bir liste olarak izleyebilmenizi ve bu değişiklikleri yapan kullanıcıları tespit etmenizi sağlar.


Konsolidasyon

Microsoft Dynamics NAV'da şirketleri konsolide edebilirsiniz. Şirketler aynı Microsoft Dynamics NAV veritabanında bulunabileceği gibi farklı Microsoft Dynamics NAV veritabanlarından hatta diğer dosyalardan gelebilir. Bu modüle veya modülden dışarı finansal bilgi aktarabilirsiniz. Eğer veriler birden fazla Microsoft Dynamics NAV çözümünden elde ediliyorsa bu modül yalnızca ana şirkette kullanılır.


Ertelemeler

Gelir ve giderlerin tahakkukunu önceden belirlenmiş bir takvime göre otomatikleştiren erteleme şablonları yaratabilirsiniz. Böylece şirket işlemin deftere nakledildiği dönemden farklı bir dönem içerisinde gelir ve giderleri kolayca tahakkuk edebilir.


Şirketler Arası Nakiller

Aynı deftere nakil işlemi sırasında birden fazla şirketin muhasebesini yönetebilirsiniz. Şirket verileri aynı veritabanında bulunabileceği gibi farklı Microsoft Dynamics NAV veritabanlarında da bulunabilir. İş ortağı şirketlere belgeler de gönderebilirsiniz. Kullanıcılar belge akışını Gelen Kutusu/Giden Kutusu özelliğiyle kontrol ederler. İşlemler genel günlük işlemleri olarak veya alacak ve borç hesapları aracılığıyla tamamlanır. Bu da para birimleri kullanımını ve doğru mutabakatı mümkün kılar.

Sorumluluk Merkezleri

Kar ve masraf merkezleri kurabilirsiniz. Bir şirket belli fiyatlı ve bir sorumluluk merkezi ile ilişkilendirilmiş ürünler satabilir. Bir kullanıcıyı yalnızca kendisiyle ilgili satış ve satın alma belgeleri görüntülenecek şekilde bir sorumluluk merkezine bağlayabilirsiniz. Kullanıcılar boyutlar ve konum kodları gibi ek veriler girerek destek alabilirler.

Maliyet Muhasebesi

Maliyet muhasebesi şirketin maliyetlerini kontrol altında tutmayı sağlayan etkili bir işlevselliktir. Operasyonların, departmanların, ürünlerin ve projelerin bütçelenmiş ve gerçek maliyetlerini izleyebilme ve detaylı olarak inceleyebilme imkanı sağlar. Maliyet Muhasebesi maliyet bilgilerini genel muhasebe ile tutarlı hale getirir ve sonra bu bilgiyi farklı masraf merkezleri ve masraf nesnelerine dağıtır.

Bu modül aşağıdaki özellikleri içerir:

 • Masrafların genel muhasebeden aktarılması.
 • Şirket içi ödemelerin ve dağıtımların doğrudan Maliyet Muhasebesi Maliyet günlüğüne girilmesi ve nakledilmesi.
 • Maliyet dağıtım kartlarında yinelenen maliyet dağıtım kurallarının önceden tanımlanması ve toplu iş olarak yürütülmesi.
 • Dağıtımların geri alınması.
 • Masraf bütçelerinin oluşturulması ve masraf bütçesi girişlerinin gerçek girişlere aktarılması.