Konfigürasyon ve Geliştirme

Daha fazla bilgi için aşağıda bulunan sohbet aracını veya bu bağlantıyı kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Konfigürasyon ve Geliştirme

Uygulama Tasarımcısı (Alakart)

Arka planda çalışan iş kurallarını ve özel hesaplamaları değiştirebilirsiniz. İş kuralları ve özel hesaplamalar C/AL (C/SIDE uygulama dili) ile tanımlanmışlardır. Bu granül C/AL'ye ulaşım sağlasa da, yazma koruması olan tabloları güncelleyen C/AL koduna ulaşıma izin vermez (örneğin deftere nakiller). Uygulama oluşturucusu aracılığıyla uygulamanızda tamamen yeni işlevsellik alanları yaratabilir, Microsoft Dynamics NAV'ı şirketinizin tamamına uygun hale getirebilirsiniz. Ayrıca 100 kodbirim nesnesi oluşuturabilirsiniz (50.000'den 50.099'a kadar numaralanmış). Navigasyon Panosu Tasarımcısı'nda geliştiriciler için bulunan işlevsellikten de yararlanabilirsiniz (örneğin, yeni menü kalemlerinin yaratılması).

Sayfa Tasarımcısı

Varolan sayfaları (veri girişi ve sorgulama için ekranda gösterilen pencereler) değiştirebilirsiniz. Ayrıca 100 sayfa nesnesi oluşturabilirsiniz (50.000'den 50.099'a kadar numaralanmış). Sayfa tasarımcısı da Navigasyon Panosu Tasarımcısı'nı kullanmanıza izin verir. Böylece, örneğin, yeni menü kalemleri oluşturabilirsiniz. Bu modül sayfalardan C/AL ulaşımı içermez.


Rapor Tasarımcısı

Varolan raporları değiştirebilir ve 100 yeni rapor nesnesi oluşturabilirsiniz (50.000'den 50.099'a kadar numaralanmış). Bu modül, raporlardan özel hesaplamalar ve iş kuralları tanımlamak amacıyla C/AL ulaşımı sağlar (C/SIDE uygulama dili). Yepyeni raporlar yaratabilir veya varolan raporları başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz. Microsoft Dynamics NAV'da her rapor bu araç kullanılarak yaratılır ve bu yüzden kolaylıkla uyarlanabilir.

Raporun düzenlemesini geliştirme ortamında tasarlamak için Microsoft Visual Studio Report Designer 2010 gereklidir. Microsoft Visual Studio Report Designer, Microsoft Visual Studio 2010 SP1 Professional, Premium veya Ultimate içinde bulunur. Bu modül Navigasyon Panosu Tasarımcısı'nda geliştiriciler için bulunan işlevsellikten yararlanmanıza izin verir (örneğin, yeni menü kalemlerinin yaratılması).

Çözüm Geliştirici (Alakart)

Arka planda çalışan iş kurallarını ve özel hesaplamaları değiştirebilirsiniz. İş kuralları ve özel hesaplamalar C/AL ile tanımlanmıştır (C/SIDE uygulama dili). Bu modül, yazma koruması olan tablolarda Birleştirme ve Güncelleme araçlarına ulaşım sağlar. Ayrıca:

  • Herhangi bir nesne tipini değiştirebilir veya yaratabilirsiniz.
  • Nesne Tasarımcısı'nda bulunan Çevir/Dışa Aktar ve Çevir/İçe Aktar menü seçeneklerini kullanabilirsiniz.

(Bu seçenekler Uygulama Tasarımcısı modülünde bulunmaz).


Tablo Tasarımcısı

Varolan tablo tanımlarını değiştirebilir ve yeni tablolar yaratabilirsiniz. (50.000'den 50.099'a kadar numaralı). Alanların alan adı, ondalık basamakları, en yüksek değer gibi özelliklerini değiştirebilir, varolan tablolara yeni alanlar ekleyebilir ve şirketinize özel verileri tutmak için yeni tablolar aratabilirsiniz. Bilgiyi sıralamak için anahtarlar yaratabilir, bilgiyi yeni şekillerde izleyebilmek için AkışAlanları ve AkışFiltreleri yaratabilirsiniz. Bu modül, tablolardan C/AL ulaşımı sağlamaz. )

XMLports (100

Yeni XMLport nesneleri yaratabilir veya varolanları değiştirebilirsiniz. XMLport Tasarımcısı XMLportlardan özel hesaplamaların ve iş kurallarının tanımlanması için C/AL ulaşımı sağlar (C/SIDE uygulama dili). Every XMLport object in Microsoft Dynamics NAV içerisindeki her bir XMLport nesnesi bu araç kullanılarak yaratılır, bu yüzden kolaylıkla uyarlanabilir. Bu modül 100 yeni XMLport nesnesi yaratmanıza izin verir (50.000'den 50.099'a kadar) ve Navigasyon Panosu Tasarımcısı'nda geliştiriciler için bulunan işlevsellikten yararlanmanıza izin verir (örneğin, yeni menü kalemlerinin yaratılması).

Sorgu Tasarımcısı

Sorgulama Tasarımcısı uygulamada bulunan sorguları değiştirme ve 100 adede kadar yeni sorgu yaratmanızı sağlar. Sorgu Tasarımcısı Sorgu tipindeki nesneleri yaratmak için kullanılan ana araçtır. Sorgu nesneleri veritabanı içerisine yayılmış veri altkümelerini toplamak ve uygulamanın içerisindeki grafikler, iş mantığı gibi yerlere göndermek için kullanılır.